Generalforsamling

d. 25. januar 2023

Bestyrelsen i Region Hovedstaden og Midtsjælland har hermed fornøjelsen at invitere medlemmerne til generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes

Onsdag den 25/1-23 kl. 19 i
Dansk Kennel Klubs lokaler på Parkvej 1, 2680 Solrød Strand

Bestyrelsen vil være vært med lidt kage og kaffe/the.
Dagsorden er i henhold til klubbens love, § 14F, stk, 3.
Følgende er på valg til bestyrelsen:

Christine F. Jørgensen (ønsker genvalg)
Peter Friis (ønsker genvalg)
Anna Mæng Bonde (ønsker genvalg)

Der skal vælges 1-3 bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter til bestyrelsen og evt. interesserede kan skrive til formand@spk2.dk inden den 18/1-23 eller møde op på dagen.

Andre forslag til generalforsamlingen skal være os i hænde senest den 18/1-23 på formand@spk2.dk

Vi håber at se så mange medlemmer som muligt.