Generalforsamling

d. 25. januar 2022

Bestyrelsen i Region Hovedstaden og Midtsjælland har hermed fornøjelsen at invitere medlemmerne til generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes

tirsdag den 25/1-22 kl. 19 i
Dansk Kennel Klubs lokaler på Parkvej 1, 2680 Solrød Strand

Bestyrelsen vil være vært med lidt kage og kaffe/the.
Dagsorden er i henhold til klubbens love, § 14F, stk, 3.
Følgende er på valg til bestyrelsen:
Martin Seilidt Press (ønsker genvalg)

Der skal vælges 1-3 bestyrelsesmedlem samt 2 supplanter til bestyrelsen og evt. interesserede kan skrive til formand@spk2.dk inden den 18/1-22 eller møde op på dagen.
Andre forslag til generalforsamlingen skal være os i hænde senest den 18/1-22 på formand@spk2.dk
Vi håber at se så mange medlemmer som muligt.