Generalforsamling

d. 17. april 2021

Bestyrelsen i Region Hovedstaden og Midtsjælland (Spaniel Klubben region 2) har hermed fornøjelsen at invitere medlemmerne til generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes 

lørdag den 17/4-21 kl. 14 i
 

Bestyrelsen vil være vært med lidt kage og kaffe/the.

Dagsorden er i henhold til klubbens love, § 14F, stk, 3.

Følgende er på valg til bestyrelsen:
Christine F. Jørgensen (ønsker genvalg)
Peter Friis (ønsker genvalg)

Der skal vælges 1-3 bestyrelsesmedlem samt 2 supplanter til bestyrelsen og evt. interesserede kan skrive til formand@spk2.dk inden den 14/1-21 eller møde op på dagen.

Andre forslag til generalforsamlingen skal være os i hænde senest den 14/1-21 på formand@spk2.dk

Vi håber at se så mange medlemmer som muligt.