Generalforsamling

d. 27. januar 2020

Bestyrelsen i Region 2 har hermed fornøjelsen at invitere medlemmerne til generalforsamling i regionen.

Generalforsamlingen afholdes 

mandag den 27/1-20 kl. 19 i
 

Bestyrelsen er vært med kaffe, the og kage til de fremmødte.

Dagsorden er i henhold til klubbens love, § 14F, stk, 3.

Følgende er på valg til bestyrelsen:
Lise Lyholm Sørensen (ønsker genvalg)
Martin Seilidt Press (ønsker genvalg)

Der skal vælges 1-2 bestyrelsesmedlem samt 2 supplanter til bestyrelsen og evt. interesserede kan skrive til formand@spk2.dk inden den 12/1-20 eller møde op på dagen.

Andre forslag til generalforsamlingen skal være os i hænde senest den 12/1-20 på formand@spk2.dk

Vi håber at se så mange medlemmer som muligt.