Generalforsamling

d. 28. januar 2019

Bestyrelsen i Region 2 har hermed fornøjelsen at invitere medlemmerne til generalforsamling i regionen.

Generalforsamlingen afholdes 

mandag den 28/1-19 kl. 19 i
 

Bestyrelsen er vært med kaffe, the og kage til de fremmødte.

Dagsorden er i henhold til klubbens love, § 14F, stk, 3.

Følgende er på valg til bestyrelsen:
Wivian Søs Galsgaard (ønsker ikke genvalg)
Christine Franck Jørgensen (ønsker genvalg)
Anne-Marie Bisgaard (ønsker genvalg)

Der skal vælges 1 bestyrelsesmedlem samt 2 supleanter til bestyrelsen og evt. interesserede kan skrive til formand@spk2.dk inden den 21/1-19 eller møde op på dagen.

Andre forslag til generalforsamlingen skal være os i hænde senest den 21/1-19 på formand@spk2.dk

Vi håber at se så mange medlemmer som muligt.