Apporteringsprøve

En apporteringsprøve består af 3 elementer: apportering af duer på land, kaninapportering og apportering af fuglevildt fra vand.

Første del af prøven, apportering af duer, foregår ved, at der på tegn fra dommeren udkastes to duer i en afstand på cirka 50 meter til hund og fører. De to duer kastes sådan, at de falder med en indbyrdes afstand af ca. 20 meter. Mens duerne kastes afgiver dommeren to skud med en 9mm startpistol. Når duekasteren er tilbage ved startlinjen, kan hunden sendes afsted for at apportere duerne. Begge duer skal hentes for at hunden kan bestå.

Kaninaportering foregår ved, at en kanin udlægges skjult for hund og fører 40 meter fra startlinjen. Startproceduren er som ovenstående. Dog afgives der ikke skud ved denne øvelse.

Ved vandapportering anbringes hund og fører ved en startlinje, og der løsnes skud samtidig med en due kastes ca. 30 meter fra hunden. Duen skal falde på dybt og åbent vand, og sådan at hunden fra startlinjen har mulighed for at se, hvor duen falder. Aflevering skal ske til hånd, ca. 5 meter fra vandkanten.

For yderligere og mere dybdegående information, opfordrer vi til at man læser prøvereglerne via dette link.