Generalforsamling d. 22. januar 2015

Vi glæder os til at se så mange medlemmer som muligt

d. 22/1-2015 kl 18.30

i Lellinge IFs klubhus, Baneledet 1, 4600 Køge.

Dagsorden i henhold til vedtægterne,

Følgende er på valg til bestyrelsen, Flemming Moch Jørgensen, Anne-Marie Bisgaard og Sarah Sjølin Lilaa. Alle villige til genvalg.

Indkomne forslag sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamling, gerne på mailadressen formand@spk2.dk