All posts by admin

Generalforsamling i region 2, 2019 referat

Generalforsamling i Spanielklubben, region 2
DKK, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand
Mandag d. 28. januar 2019

Antal fremmødte: 4 bestyrelsesmedlemmer og 3 klubmedlemmer

Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Martin Press

2. Valg af referent: Christine Franck Jørgensen

3. Valg af stemmetæller: Annelise Dyhl

4. Formandens beretning
Lise fremlagde formandens beretning, som de fremmødte enstemmigt godkendte.
Beretning for året 2018 i Spaniel Klubben Region 2:
I sommer måtte regionen sige farvel til vores formand Peter Friis, der valgte at trække sig på grund af at tidsforbruget vedr. bestyrelsesarbejdet ikke stemte overens med arbejdsliv og familieliv. Dette betød, at vores suppleant Lise Lyholm Sørensen trådte ind i bestyrelsen.
Martin Press valgte desuden at overgive trænerkontaktposten til Lise Lyholm Sørensen også på grund af at tidsforbruget ikke stemte overens med arbejdsliv og familieliv.

Vores trænere har dog ikke ligget på den lade side, og i 2018 har Region 2 udbudt 3 sporhold, 4 hvalpemotivationshold, 5 unghundehold og 2 agilityhold for hvalpe/begyndere.
Derudover har vi udbudt 3 introduktion til NoseWork-hold hos Lorup Hundecenter, og Kamma Vallentin har igen i år været behjælpelig med 3 pelsplejekurser.
Vi var også så heldige at kunne udbyde et foredrag med Irene Jarnved i foråret.

I efteråret valgte vi desuden at prøve kræfter med afholdelse af klubbens første officielle NoseWork-prøve, hvor der kom mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne.

Regionen har også fornøjelsen at kunne ønske tillykke med beståede grundinstruktøruddannelser hos DKK til Martin Press og Lise Lyholm Sørensen samt en bestået sporinstruktøruddannelse hos DKK til Lise Sørensen i løbet af det forgangne år.
Regionen har desuden valgt at støtte Julie Kalbakk Jørgensen som træneraspirant.

Formanden ønsker at takke trænere og bestyrelsen for arbejdet udført i 2018 og ønsker den kommende bestyrelse held og lykke fremover.

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Regnskabet blev fremlagt og enstemmigt godkendt af de fremmødte.
Resultat:
Region 2 har for året 2018 opnået et resultat på 2,995 kr. mod -7.267 kr. i 2017.

Kursusindtægterne inkl. direkte kursusomkostninger bidrager med 16.289 kr. mod 7.411 kr. i 2017.
Med regionens fortsatte fokus på uddannelse er omkostningerne 10.200 kr. i 2018 mod 12.600 kr. i 2017.

Balance:
Den samlede balance udgør pr. 31.12.2018 39.260 kr. mod 41.880 kr. pr. 31.12.2017 og udgøres af en egenkapital på 39.260 kr. mod 36.305 kr. pr. 31.12.2017.

6. Behandling af indkomne forslag: ingen indkomne forslag inden fristen.

7. Valg af regionsmedlemmer og suppleanter:
Wivian Søs Galsgaard har desværre valgt at udtræde af bestyrelsen.
Anna-Marie Bisgaard og Christine Franck Jørgensen modtog genvalg. Der blev ikke valgt suppleanter til bestyrelsen og bestyrelsen fortsætter med 4 medlemmer.

8. Valg af revisor: Robert Vallentin modtog genvalg

9. Eventuelt
Flere medlemmer har ønsket at regionen afholder skue – der efterlyses en skuekontakt i bestyrelsen som kan kontaktes. Der blev givet udtryk for at klubmedlemmer gerne vil stå for selve afholdelsen af skuet.

Fremme træning – specielt hvalpemotivation i den vestlige del af regionen. Så godt som alle aktiviteter er placeret nær København. Medlemmer opfordres til at hjælpe med at finde egnede arealer (beliggenhed/placering/økonomi) i den vestlige del af regionen. Derudover vil regionen fremme uddannelsen af trænere med mulighed for at træne udenfor København. Martin Press har mulighed for at træne i Ringsted-området hvis der kan findes et egnet areal.

Generelt vil bestyrelsen meget gerne fremme aktiviteter overalt i regionen – så byd endelig ind med gode ideer.

28. januar 2018, Referent: Christine Franck Jørgensen

Efter generalforsamlingen blev nedenstående konstituering foretaget:
Formand: Christine Franck Jørgensen
Kasserer/skue- og aktivitetskontakt: Anne-Marie Bisgaard
Næstformand/trænerkontakt: Lise Lyholm Sørensen
Sekretær: Martin Seilidt Press
Webmaster: Peter Friis

Generalforsamling i region 2, 2018 referat

Generalforsamling i Spanielklubben, region 2
Lellinge Klubhus, Baneledet 1, 4600 Køge
Onsdag, den 17. januar 2018

Antal fremmødte: 8 medlemmer

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af regionsmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Ad. 1 Martin Seilidt Press blev enstemmigt valgt.

Ad. 2 Christine Franck Jørgensen blev enstemmigt valgt.

Ad. 3 Robert Vallentin blev enstemmigt valgt.

Ad. 4 Spaniel klubben Region 2, Formandens beretning.
Det har været et stille år i Regionen og vi har måtte sige farvel til vores formand Sarah Lilaa, som var nødt til at stoppe af personlige grunde. Lidt efter valgte Flemming Jørgensen også at stoppe mest, fordi han ikke havde lyst mere, men også lidt på grund at den barriere, som der er mellem Spaniel klubben og FT-klubben. De vil begge blive savnet for deres viden og deres indsats i klubben.
I slutningen af september overtog Peter Friis, som var næstformand, formandsposten indtil næste valg.
Vi har dog fået etableret nogle forskellige aktiviteter for familiehunden sammen med vores faste træner Theresa Lund og Sara Pontoppidan som også har været udfordret med job og oversvømmelser på træningsbanen. Således blev det til 3 hold i hvalpemotivation, 1 hold i grunddressur for unghunde. Der har endvidere været kurser i agility, hundesvømning, Flyball samt HTM og rally kombi.
Igen i 2017 har der været vintertræning sammen med region 1 og region 3 for spanielejere med interesse for jagtdisciplinen. Tre hold blev slået op, begynder, øvede og udvidet øvede og alle tre hold var godt fyldt ud. 21 hunde var tilmeldt.
For spanielejere, der gerne vil deltage i udstillinger og skuer eller bare blive bedre til at passe deres hund pels, har regionen afholdt kursus i pelspleje. Kamma Vallentin stillede op som vanlig og klar til, at klare selv den mest genstridige pels.
Regionens fokus på uddannelse har betydet, at 2 af klubbens medlemmer Lise Sørensen og Martin Press i 2017 påbegyndte grundinstruktør uddannelsen hos DKK, som afsluttes her i foråret 2018. Vi ser frem til at gøre brug af deres evner.
I 2016 besluttede bestyrelsen, at vi fremadrettet ville hylde regionens medlemsjubilarer for deres trofasthed overfor klubben. Det har dog ikke været muligt i 2017, da vi ikke har haft nogen medlemsjubilarer.
For at se fremad i 2018, så startede vi året op med endnu et pelsplejekursus og igen med Kamma, og dårligt nok får vi afsluttet hvalpemotivation, som startede sidste år i december, før Theresa starter et nyt kursus sammen med et Unghunde/Grunddressur kursus.
Søs Galsgaard vender tilbage til Klubben med et sportræningskursus, som blev overtegnet og Søs fik hurtigt etableret et ekstra kursus til ventelisten. Vi håber på flere kurser i den retning, enten som begynder eller udvidet, da der er stor interesse i spor hos medlemmerne. Måske skyldes det også, at Spaniel Klubben er blevet godkendt til at give sporchampionat for spaniels og hermed kan stambogsfører Dansk sporchampion i Schweiss.
Vi savner trænere og kurser i den vestlige del af vores region. Vi har derfor prøvet sammen med en ekstern træner i Fuglebjerg, nær Slagelse, at slå et Nosework Intro kursus op i marts. Kurset blev udsolgt på under 24 timer, så om det skyldes interessen for kurset eller mangle på træning i området vides ikke endnu. Vi planlægger et lignede kursus i april/maj.
Vi søger med lys og lygte efter trænere i Vestsjælland og håber på hjælp fra vores medlemmer.
Herudover er der igen vintertræning sammen med region Nordsjælland i februar, hvor Region 2 stiller med Flemming Jørgensen og Martin Press som træner.
Nye spændende tiltag vil bl.a. være Hundefoto kursus med Martin Wacherhausen, som vil prøve at lære os amatører at tage gode billeder af vores hunde. Endvidere er et anderledes skue til sommer også i støbeskeen.
Formanden vil gerne takke trænerne og bestyrelsen for deres store arbejde sidste år og håber på et givtigt kommende år.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Ad. 5 Fremlæggelse af regnskab
Resultat
Region 2 har for året 2017 opnået et resultat på -7.267 kr. mod 12.051 kr. i 2016
Kursusindtægterne inkl. direkte kursusomkostninger bidrager med 7.411 kr. mod 19.559 kr. i 2016 – et fald på 62%.
Med regionens fokus på uddannelse er omkostningerne steget til 12.600 kr. i 2017 mod 6.303 kr. i 2016.

Balance
Den samlede balance udgør pr.31.12.2017 41.880 kr. mod 43.572 kr. pr. 31.12.2016, og udgøres af en egenkapital på 36.305 kr. mod 43.572 kr. pr. 31.12.2016.

Medlemmer
Med en nettomedlemsafgang på 13 i 2017 er der ved årets udgang i alt 236 medlemmer i region 2.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad. 6. Der var ikke modtaget nogen forslag.

Ad. 7 Følgende var på valg til bestyrelsen:
Peter Friis – modtog genvalg
Martin Seilidt Press – modtog genvalg
Charlotte Schûtt – modtog ikke genvalg
Wivian Søs Galsgaard – opstillede

Og alle de opstillede blev valgt

Som suppleant blev Lise Lyholm Sørensen valgt

Ad. 8 Robert Vallentin blev enstemmigt genvalgt som revisor. Revision suppleant, ingen

Ad. 9 Eventuelt:
Robert Vallentin spurgte om det var korrekt at man kan stille på markprøve-begynder uden bestået land/vand-prøve. Det blev bekræftet, at det er korrekt.

Der eftersøges egnede træningsarealer evt. en fast træningsplads hvor de forskellige trænere kan have deres udstyr.

Kan tidligere trænere komme til at træne igen efter en pause – eller kræver det en for form brush-up-kursus? – Martin Seilidt undersøger.

Forsøger at genoplive fælles gåture (Oksbjerget, Vestskoven, Geels skov mm)

29. januar 2018, Referent: Christine Franck Jørgensen

Efter generalforsamlingen blev nedenstående konstituering foretaget:
Formand/webmaster: Peter Friis
Kasserer: Anne-Marie Bisgaard
Næstformand: Wivian Søs Galsgaard
Sekretær: Christine Franck Jørgensen
Uddannelseskoordinator: Martin Seilidt Press
Suppleant: Lise Lyholm Sørensen

Generalforsamling i region 2, 2017 referat

Generalforsamling i Spanielklubben, region 2
Lellinge Klubhus, Baneledet 1, 4600 Køge
Torsdag, den 18. januar 2017

Antal fremmødte: 11 medlemmer

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetæller
 4. Formandens beretning
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af regionsmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Ad. 1
Peter Friis blev enstemmigt valgt.

Ad. 2
Peter Friis blev enstemmigt valgt.

Ad. 3
Robert Vallentin blev enstemmigt valgt.

Ad. 4
Region 2 har igen haft et år med mange forskellige aktiviteter for familiehunden. Således har der været 4 hold i hvalpemotivation, 2 hold i grunddressur for unghunde og 2 hold i pelspleje. Regionen introducerede agility i 2015 og det har været en stor succes i 2016. Der har endvidere været hundesvømning, rally og den nye og spændende disciplin for hunde: Nosework.

For spanielejere med interesse for jagtdisciplinen har der været vintertræning sammen med region 1.  For spanielejere, der gerne vil deltage i udstillinger og skuer, har regionen afholdt kursus i pelspleje. I Maj afholdt regionen endvidere et lagkageskue, hvor dommer kriterierne ikke fulgte de gængse med bestod i pelspleje, kontakt mellem hund og ejer, bevægelser og temperament. Vi fik rigtig mange positive tilkendegivelser til denne skueform. I forbindelse med skuet blev der afholdt Rally konkurrence med stor tilslutning. Op til kurset havde Paul Lysholdt afholdt et intensivkursus for spaniels og rigtig mange af de der gik op bestod. En endda med maxpoint.

Regionen har i 2016 fokuseret på uddannelse, herunder videreuddannelse af vore trænere, og dette vil fortsætte i 2017.

Regionsbestyrelsen har i 2016 også besluttet at vi fremadrettet vil hylde regionens medlemsjubilarer for deres trofasthed overfor klubben. Det synes vi ærligt talt, de har fortjent. Således havde Kamma Vallentin 25-års jubilæum i 2016, og bestyrelsen takkede hende for hendes altid hjælpsomhed i regionen med en Kay Bojesen hund. Endvidere havde Gerda Inge Petersen også 25-års jubilæum i 2016.

Regionen annoncerede kurset: Apportering til hverdag og fest med instruktørerne, Lena Gunnarson og Elsa Blomster. Desværre måtte kurset aflyses pga. dødsfald i en af instruktørernes familie. Bestyrelsen håber at få kurset gennemført i 2017.

Året sluttede vi af med en gåtur i Hørve, hvor et af regionens medlemmer lagde køkken til efterfølgende hygge. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Ad 5.
Resultat
Regions 2 har for året 2016 opnået et resultat på 12.051kr. mod 15.367kr. i 2015, hvilket er et fald på 22 %.

Kursusindtægterne inkl. direkte kursusomkostninger bidrager med 19.559kr. mod 22.113kr. i 2015 – et fald på 12%.

Med regionens fokus på uddannelse er omkostningerne på samme niveau som sidste år med 6.303kr. i 2016 mod 6.253kr. i 2015.  

Balance

Den samlede balance udgør pr.31.12.2016 43.572kr. mod 42.521kr. pr. 31.12.2015, og udgøres af en egenkapital på 43.572kr. mod 31.521kr. pr. 31.12.2015.

Medlemmer

Med en nettomedlemsafgang på 19 i 2016 er der ved årets udgang i alt 249 medlemmer i region 2.Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad. 6.
Der var ikke modtaget nogen forslag.

Ad. 7
Følgende var på valg til bestyrelsen:

Sarah Sjølin Lilaa
Flemming Moch Jørgensen
Anne-Marie Bisgaard 

Og alle blev enstemmigt genvalgt

Som suppleant blev der valgt
Christine Franck Jørgensen
Charlotte Schütt

Ad. 8
Robert Vallentin blev enstemmigt genvalgt som revisor.
Revision suppleant, ingen

Ad. 9
Anne-Marie ønsker at klubben prøver at stille en familiedag på benene i år.

 

6 februar 2017 , Referent: Peter Friis

 

Generalforsamling i region 2, 2016 referat

Generalforsamling i Spanielklubben, region 2
Lellinge Klubhus, Baneledet 1, 4600 Køge
Torsdag, den 27. januar 2016

Antal fremmødte: 7 medlemmer

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetæller
 4. Formandens beretning
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af regionsmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Ad. 1
Peter Friis blev enstemmigt valgt.

Ad. 2
Peter Friis blev enstemmigt valgt.

Ad. 3
Anette Lintrup blev enstemmigt valgt.

Ad. 4
Region 2 har igen haft et år med mange forskellige aktiviteter for familiehunden. Således har der været 4 hold i hvalpemotivation, 2 hold i hhv. grunddressur og unghunde træning. Regionen har endvidere haft stor succes med hundesvømning, hjernegymnastik og agility, som alle er blevet overtegnet meget hurtigt.

For spanielejere med interesse for jagt disciplinen har der været vintertræning sammen med region 1 og 3 samt spor-, schweiss- og apporteringstræning.  For spanielejere, der gerne vil deltage i udstillinger og skuer, har regionen afholdt kursus i pelspleje samt handlerkursus.

Regionen har i år været mere aktiv på PR siden.  Således har vi bl.a. fået trykt visitkort, som regionens bestyrelse og trænere kan dele ud, når vi møder en spaniel på vores vej. Bestyrelsens medlemmer er nemlig enige om, at en spaniel er en spaniel, uanset herkomst, og er derfor velkommen til alle regionens arrangementer sammen med deres ejere. Det er derfor glædeligt for bestyrelsen, at andre regioner har set os over skuldrene og har taget nogle af vores ideer til sig med succes.

I maj måned ramte den store cockersag Dyrenes Beskyttelse i Roskilde, og bestyrelsens medlemmer var med det samme enige om at yde vores bidrag til hundene og deres nye ejere ved at tilbyde gratis pelsplejekursus og træning af hvalpe eller unghunde i form af et gavekort. Vi har været glade for, at nogle af dem efterfølgende har valgt at være medlem hos os. Endnu gladere har vi været for, at de øvrige sjællandske regioner hoppede med på ideen og udleverede tilsvarende gavekort.  Derfor har alle ejere af en spaniel fra Roskilde internat kunne bruge gavekortet overalt på Sjælland.

Regionen har i 2015 fokuseret på uddannelse, herunder videreuddannelse af vore trænere, og dette vil fortsætte i 2016.

Regionsbestyrelsen har i 2015 også besluttet at vi fremadrettet vil hylde regionens medlemsjubilarer for deres trofasthed overfor klubben. Det synes vi ærligt de har fortjent. Således havde Annemette Nielsen    40-års jubilæum i 2015, og bestyrelsen takkede hende for de mange år med bl.a. en Kay Bojesen hund.

Henover efteråret er kadencen for regionens aktiviteter været lidt mindre end ønsket. Blandt andet havde regionen annonceret et skue, som af forskellige grunde ikke fik afholdt. Regionen fik ikke givet en ordentlig aflysning, det tager formanden 100% på sin kappe.

Bestyrelsen er drevet af frivillig arbejdskraft. Desværre har bestyrelsen i løbet af 2015 måttet sige farvel til Søs Galsgaard og Jeannette Grøn af familiemæssige årsager. De har begge ydet en stor indsats for regionen, som den tilbageværende bestyrelse siger tak for.

Slutteligt vil regionsbestyrelsen også mindes et af vore medlemmer, der er gået bort i årets løb. Michael Stølstrupgaard, der døde i foråret 2015, var i et par år bestyrelsesmedlem i regionen.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Ad 5.
Resultat
Regions 2 har for året 2015 opnået et resultat på 15.367kr. mod 11.069kr. i 2014, hvilket er en stigning på 39 %.

Kursusindtægterne inkl. direkte kursusomkostninger bidrager med 22.113kr. mod 9.648kr. i 2014 – en stigning på 129%!

Med regionens fokus på uddannelse er omkostningerne hertil steget til 6.253kr. mod 1.025kr. i 2014.

Balance
Den samlede balance udgør pr.31.12.2015 42.521kr. mod 16.154kr. pr. 31.12.2014, og udgøres af en egenkapital på 31.521kr. mod 16.154kr. pr. 31.12.2014 og en beholdning af forudbetalte kursusgebyrer på 11.000kr.

Medlemmer
Med en nettomedlemstilgang på 39 i 2015 er der ved årets udgang i alt 268 medlemmer i region 2.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad. 6.
Der var ikke modtaget nogle forslag.

Ad. 7
Følgende var på valg til bestyrelsen:

Peter Friis blev enstemmigt genvalgt

Følgende blev valgt til bestyrelsen

Martin Press
1 suppleant. Christine Franck Jørgensen
2 suppleant. Charlotte Schütt

Ad. 8
Robert Vallentin blev enstemmigt genvalgt som revisor.
Revision suppleant Anette Lintrup

Ad. 9
Anne-Marie indstilles som bestyrelses medlem til hovedbestyrelsen

 1. februar 2016, Referent: Peter Friis

Generalforsamling d. 22. januar 2015

Vi glæder os til at se så mange medlemmer som muligt

d. 22/1-2015 kl 18.30

i Lellinge IFs klubhus, Baneledet 1, 4600 Køge.

Dagsorden i henhold til vedtægterne,

Følgende er på valg til bestyrelsen, Flemming Moch Jørgensen, Anne-Marie Bisgaard og Sarah Sjølin Lilaa. Alle villige til genvalg.

Indkomne forslag sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamling, gerne på mailadressen formand@spk2.dk

Gåtur omkring Vallø Slot, 15. juni 2014 kl. 11:00

Vallø Slot

Denne gang skal gåturen være ved Vallø Slot og arealerne omkring. Slottet, som det kendes i dag, har en historie, der strækker sig tilbage til midten af 1500-tallet. Ydermere er slotsparken utrolig smuk med b.la voldgrave, søer og store gamle træer.

Hunden skal være i snor under hele gåturen, men bagefter vil der være mulighed for at komme af med energien i hundeskoven, der ligge tæt ved parkeringspladsen.

Hvornår:           søndag, den 15. juni 2014 kl. 11:00

Sted:                   Slottets østlige parkeringsplads, se kort

Tilmelding:      Mød op

Gåtur d. 16 marts kl 11 i Hareskoven

Så er det igen tid til en gåtur.61443185

Denne gang gå turen til Hareskoven

Kom ud og mød andre spaniels og spanielejere. Området er en uindhegnet hundeskov, så hundene skal kunne deres indkald

 Vi mødes ved Skovbrynet, 2880 Bagsværd, tryk her for at se kort

Indkørslen til p-pladsen ligger ved siden af Skovbrynet 55.

Gåtur 23. februar kl. 11 (update)

Vores gåtur går denne gang til Lellinge skoven. Søndag den 23. februar mødes alle interesserede til en hyggelig fælles gåtur i en del af Lellinge skov også kaldet Skovhus Vænge. Turleder, Peter Friis, har fundet en god rute, der dog kræver godt fodtøj. Vi går i alt ca. 3 km. i kuperet terræn langs Køge å og med masser af gode dufte og udfordringer for den ivrige spanielnæse.

Mødestedet er ved Ringstedvej 424, Lellinge, 4600 Køge. På højre side af det gule hus går en sti. Følg denne sti og lige når man kommer ind i skoven er der en lysning med nogle borde. Der mødes vi kl. 11. Vi ser frem til at møde en masse glade spaniels og deres ejere.

Resume fra turen

Den 23. februar i år havde Peter Friis inviteret alle interesserede spaniels og deres ejere på en gåtur i Lellinge Skov. Der var 1 welsh springer spaniel og 4 engelske springer spaniels, der havde taget 6 mennesker med på turen

Vi havde en hyggelig gåtur i super flot vejr og i et rigtig godt spaniel-område, der bød på kuperet terræn, spændende dufte og selvfølgelig åen, der indbød de vandelskende spaniels til en svømmetur mere eller mindre med deres ejeres accept  🙂

Turen sluttede med hyggelig spaniel-snak, smurte boller og en kop kaffe  🙂

Generalforsamling – 2014 Referat

Referat fra Spaniel Klubben Region 2’s generalforsamling 

d. 23 januar 2014

14 stemmeberettigede deltagere mødt

 1. Valg af dirigent:
  Sarah vælges
 2. Valg af referent:
  Sarah vælges
 3. Formandens beretning:
  Der aflægges mundtlig beretning om omkring tiden fra den ekstraordinære generalforsamling til årets udløb. Der tages hul på diskussionen om fremtid for regionen.
 4. Regnskab:
  Kassereren undlod at aflægge regnskab på baggrund af det overtaget materiale
   
 5. Valg af kandidater til bestyrelsen:
  Sarah Lilaa og Peter Friis er på valg
  Rene Madelung, Kamma Vallentin og Robert Vallentin ønsker at trække sig fra bestyrelsen, der skal derfor vælges i alt 5 nye kandidater.
  Valgt uden kampvalg bliver Søs Galsgaard, Peter Friis, begge for en 2 årig periode, Flemming Moch Jørgensen, Anne-Marie Bisgaard og Sarah Sjølin Lilaa for en 1-årig periode 
 6. Valg af revisor
  Robert Vallentin vælges 
 7. Indkomne forslag
  Formanden oplyser der ikke er indkommet nogen forslag 
 8. Evt.
  Bestyrelsen efterlyser forslag til aktiviteter i regionen.
  Der er indkommet tilbud fra Paul Lysholdt om afholdelse af rallyprøve
  Der efterspørges ringtræning og trimmekursus
  Foredrag med dyrlæger, evt. tanddyrlægen eller øjendyrlæge, fodring
  Træningsforedrag
  Skuer i stil med lagkageskuet
  Mentalbeskrivelse
  Sportræning
  Gåture
  Træning
  Spaniel Klubbens prøver 

  Aktiviteter kommer i Spaniel Nyt og på hjemmeside.