Generalforsamling i region 2, 2016 referat

Generalforsamling i Spanielklubben, region 2
Lellinge Klubhus, Baneledet 1, 4600 Køge
Torsdag, den 27. januar 2016

Antal fremmødte: 7 medlemmer

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetæller
  4. Formandens beretning
  5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af regionsmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Ad. 1
Peter Friis blev enstemmigt valgt.

Ad. 2
Peter Friis blev enstemmigt valgt.

Ad. 3
Anette Lintrup blev enstemmigt valgt.

Ad. 4
Region 2 har igen haft et år med mange forskellige aktiviteter for familiehunden. Således har der været 4 hold i hvalpemotivation, 2 hold i hhv. grunddressur og unghunde træning. Regionen har endvidere haft stor succes med hundesvømning, hjernegymnastik og agility, som alle er blevet overtegnet meget hurtigt.

For spanielejere med interesse for jagt disciplinen har der været vintertræning sammen med region 1 og 3 samt spor-, schweiss- og apporteringstræning.  For spanielejere, der gerne vil deltage i udstillinger og skuer, har regionen afholdt kursus i pelspleje samt handlerkursus.

Regionen har i år været mere aktiv på PR siden.  Således har vi bl.a. fået trykt visitkort, som regionens bestyrelse og trænere kan dele ud, når vi møder en spaniel på vores vej. Bestyrelsens medlemmer er nemlig enige om, at en spaniel er en spaniel, uanset herkomst, og er derfor velkommen til alle regionens arrangementer sammen med deres ejere. Det er derfor glædeligt for bestyrelsen, at andre regioner har set os over skuldrene og har taget nogle af vores ideer til sig med succes.

I maj måned ramte den store cockersag Dyrenes Beskyttelse i Roskilde, og bestyrelsens medlemmer var med det samme enige om at yde vores bidrag til hundene og deres nye ejere ved at tilbyde gratis pelsplejekursus og træning af hvalpe eller unghunde i form af et gavekort. Vi har været glade for, at nogle af dem efterfølgende har valgt at være medlem hos os. Endnu gladere har vi været for, at de øvrige sjællandske regioner hoppede med på ideen og udleverede tilsvarende gavekort.  Derfor har alle ejere af en spaniel fra Roskilde internat kunne bruge gavekortet overalt på Sjælland.

Regionen har i 2015 fokuseret på uddannelse, herunder videreuddannelse af vore trænere, og dette vil fortsætte i 2016.

Regionsbestyrelsen har i 2015 også besluttet at vi fremadrettet vil hylde regionens medlemsjubilarer for deres trofasthed overfor klubben. Det synes vi ærligt de har fortjent. Således havde Annemette Nielsen    40-års jubilæum i 2015, og bestyrelsen takkede hende for de mange år med bl.a. en Kay Bojesen hund.

Henover efteråret er kadencen for regionens aktiviteter været lidt mindre end ønsket. Blandt andet havde regionen annonceret et skue, som af forskellige grunde ikke fik afholdt. Regionen fik ikke givet en ordentlig aflysning, det tager formanden 100% på sin kappe.

Bestyrelsen er drevet af frivillig arbejdskraft. Desværre har bestyrelsen i løbet af 2015 måttet sige farvel til Søs Galsgaard og Jeannette Grøn af familiemæssige årsager. De har begge ydet en stor indsats for regionen, som den tilbageværende bestyrelse siger tak for.

Slutteligt vil regionsbestyrelsen også mindes et af vore medlemmer, der er gået bort i årets løb. Michael Stølstrupgaard, der døde i foråret 2015, var i et par år bestyrelsesmedlem i regionen.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Ad 5.
Resultat
Regions 2 har for året 2015 opnået et resultat på 15.367kr. mod 11.069kr. i 2014, hvilket er en stigning på 39 %.

Kursusindtægterne inkl. direkte kursusomkostninger bidrager med 22.113kr. mod 9.648kr. i 2014 – en stigning på 129%!

Med regionens fokus på uddannelse er omkostningerne hertil steget til 6.253kr. mod 1.025kr. i 2014.

Balance
Den samlede balance udgør pr.31.12.2015 42.521kr. mod 16.154kr. pr. 31.12.2014, og udgøres af en egenkapital på 31.521kr. mod 16.154kr. pr. 31.12.2014 og en beholdning af forudbetalte kursusgebyrer på 11.000kr.

Medlemmer
Med en nettomedlemstilgang på 39 i 2015 er der ved årets udgang i alt 268 medlemmer i region 2.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad. 6.
Der var ikke modtaget nogle forslag.

Ad. 7
Følgende var på valg til bestyrelsen:

Peter Friis blev enstemmigt genvalgt

Følgende blev valgt til bestyrelsen

Martin Press
1 suppleant. Christine Franck Jørgensen
2 suppleant. Charlotte Schütt

Ad. 8
Robert Vallentin blev enstemmigt genvalgt som revisor.
Revision suppleant Anette Lintrup

Ad. 9
Anne-Marie indstilles som bestyrelses medlem til hovedbestyrelsen

  1. februar 2016, Referent: Peter Friis