Generalforsamling i region 2, 2022 referat

Generalforsamling i Spanielklubben, region Hovedstaden og Midtsjælland
DKK, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand
25/1-22
Antal fremmødte:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Formandens beretning ved Christine Franck Jørgensen
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse ved Peter Friis
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af regionsmedlemmer og suppleanter

Følgende er på valg til bestyrelsen:
Martin Seilidt Press (ønsker genvalg)
Mette Nielsen (ønsker ikke genvalg)
Lise Sørensen (ønsker genvalg)

Der skal vælges 1-2 bestyrelsesmedlem samt 2 supplanter til bestyrelsen

8. Valg af revisor
9. Eventuelt

 1. 7 Fremmødte
 2.  Martin Press valgt som referent
 3.  Niels Peter Kloch
 4.  Formandens beretning:
  Corona har desværre også i år haft en indflydelse på årets aktiviteter.
  Men vi har alligevel afholdt en del aktiviteter takket være klubbens aktive trænere:
  Hvalpemotivation
  Unghundehold
  Unghundehold – udvidet
  Trimmekursus
  Sporkursus
  En-dags kurser hos Klikker Klog
  Blomsterpigerne
  Svømmedag

  Vi har ikke altid kunne udbyde fx hvalpemotivation på tider og lokationer som har passet alle medlemmer.
  Der har været pres på med mange nye hvalpe i regionen. Men klubbens trænere har taget så mange hold, som det har været muligt at gennemføre.

  Vi har fået uddannet 2 nye trænere og de træner i henholdsvis Tølløse og København. Derudover har regionen også fået 2 erfarne trænere i Skibby. Vi har fået en bedre geografisk dækning af vores store region, idet der vil blive udbudt kurser udenfor Københavns-området.

  Vi modtager rigtig gerne forslag til kurser og arrangementer
  Formanden ønsker at takke trænere og bestyrelsen for arbejdet udført i 2021.

 5. Se nedenfor
 6. Ingen indkomne forslag
 7. Martin Press genvalgt
  Lise Sørensen genvalgt
  Niels Peter Kloch valgt ind
  Sarah Sjølin Lilaa Valgt ind
 8. Robert Valentin ønsker at fortsætte og er valgt som revisor
 9. Markprøve i regionen er et stort ønske

Regnskab for Region Hovedstaden og Midtsjælland
Resultat:
Regionen har for året 2021 opnået et Årsresultat på -31.320 kr. mod 6.073 kr. i 2020.
Kursus-, Skue og prøveindtægterne inkl. direkte omkostninger bidrager med -2.226 kr. (30.580-32.806) mod 18.803 kr. i 2020.
Uddannelse af instruktør og træningsudstyr udgør 21.842 kr. mod 8.200 kr. i 2020.
Balance:
Den samlede balance udgør pr. 31.12.2021 18.662 kr. mod 49.982 kr. pr. 31.12.2020 og udgøres af en egenkapital på 18.662 kr. mod 49.982 kr. pr. 31.12.2020.
Medlemmer:
Vi var d. 12. januar 2022 i Regionen 238 (206) medlemmer, fordelt
Dyrlæger/Gratister 6(12)
Enkeltmedlem 121(104)
Enkeltmedlem (førstegangsmedlem) 17(13)
Hoved-Familiemedlem 6(20)
Hoved-Familiemedlem (førstegangsmedlem) 27(5)
Husstands-Familiemedlem 21(19)
Nyt medlem med hvalpepakke (kode) 36(33)
Ungdomsmedlem 1(0)