Generalforsamling i region 2, 2021 referat

Generalforsamling 2021

Spanielklubben Region 2 indkalder hermed til generalforsamling torsdag d. 28. januar 2021 kl 18.00.

Grundet Covid-19 er denne dag blevet flyttet til 17. april 2021
Generalforsamlingen afholdtes i Herstedhøje, Herstedhøje Allé 1, 2620 Albertslund klokken 14.00

Der blev budt på brunsviger og kaffe og te.

Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent
 2.  Valg af stemmetællere
 3.  Regionsbestyrelsens formand aflægger beretning om regionsbestyrelsens virksomhed
 4. Regionskassereren fremlægger det reviderede regnskab for meddelelse af decharge (ansvarsfrihed)
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  Peter Friis og Christine Franck Jørgensen er på valg og modtager begge genvalg.
 7. Valg af 1-2 revisorer
 8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skulle  indsendes til regionens formand Christine Franck Jørgensen, senest  14 dage før generalforsamlingen på denne mail formand@spk2.dk

 1. Peter Friis blev valgt til dirigent
 2. Der var ikke behov for stemmetæller, de fremmødte var til at overskue
 3.  Corona har som for alt andet også haft en indflydelse på årets aktiviteter.
  Det har i perioder været umuligt at afholde kurser. Men trods herfor har klubbens aktive trænere alligevel afholdt kurser:
  Hvalpemotivation
  Unghundehold
  Unghundehold – udvidet
  Vi har ikke altid kunne udbyde fx hvalpemotivation på tider og lokationer som har passet alle medlemmer. Der har været pres på med mange nye hvalpe i regionen. Men klubbens trænere har
  taget så mange hold, som det har været muligt at gennemføre.Vi har 2 nye trænere på vej og vi forventer, at de kan starte deres egne kurser i løbet af 2021.

  Derudover får vi også en bedre geografisk dækning af vores store region, idet der vil blive udbudt kurser vest for København

  Formanden ønsker at takke trænere og bestyrelsen for arbejdet udført i 2020

  Klubben ændrer navn til: Spanielklubben region Hovedstaden og Midtsjælland

 4. indsættes
 5. der var ingen indkomne forslag
 6. Peter Friis modtog genvalg og blev valgt ind
  Christine Franck Jørgensen modtog genvalg og blev valgt ind
  Anna Mæng Bonde blev valgt ind i bestyrelsen
  Mette Nielsen blev valgt ind i bestyrelsen
 7. Robert Valentin modtog genvalg og blev valgt som revisor for regionen
 8. Intet under eventuelt

Bestyrelsen vil blive konstitueret ved førstkommende  bestyrelsesmøde.
Pt. er medlemmer af bestyrelsen:
Formand: Christine F. Jørgensen, valgt for to år
Næstformand: Lise Sørensen, på valg 2022
Kasserer. Peter Friis, valgt for to år
Sekretær: Martin Press, på valg 2022
Medlem: Anna Mæng Bonde, valgt for to år
Suppleant: Mette Nielsen, valgt for et år