Generalforsamling – 2014 Referat

Referat fra Spaniel Klubben Region 2’s generalforsamling 

d. 23 januar 2014

14 stemmeberettigede deltagere mødt

 1. Valg af dirigent:
  Sarah vælges
 2. Valg af referent:
  Sarah vælges
 3. Formandens beretning:
  Der aflægges mundtlig beretning om omkring tiden fra den ekstraordinære generalforsamling til årets udløb. Der tages hul på diskussionen om fremtid for regionen.
 4. Regnskab:
  Kassereren undlod at aflægge regnskab på baggrund af det overtaget materiale
   
 5. Valg af kandidater til bestyrelsen:
  Sarah Lilaa og Peter Friis er på valg
  Rene Madelung, Kamma Vallentin og Robert Vallentin ønsker at trække sig fra bestyrelsen, der skal derfor vælges i alt 5 nye kandidater.
  Valgt uden kampvalg bliver Søs Galsgaard, Peter Friis, begge for en 2 årig periode, Flemming Moch Jørgensen, Anne-Marie Bisgaard og Sarah Sjølin Lilaa for en 1-årig periode 
 6. Valg af revisor
  Robert Vallentin vælges 
 7. Indkomne forslag
  Formanden oplyser der ikke er indkommet nogen forslag 
 8. Evt.
  Bestyrelsen efterlyser forslag til aktiviteter i regionen.
  Der er indkommet tilbud fra Paul Lysholdt om afholdelse af rallyprøve
  Der efterspørges ringtræning og trimmekursus
  Foredrag med dyrlæger, evt. tanddyrlægen eller øjendyrlæge, fodring
  Træningsforedrag
  Skuer i stil med lagkageskuet
  Mentalbeskrivelse
  Sportræning
  Gåture
  Træning
  Spaniel Klubbens prøver 

  Aktiviteter kommer i Spaniel Nyt og på hjemmeside.