Category Archives: Nyheder

Generalforsamling – 2014 Referat

Referat fra Spaniel Klubben Region 2’s generalforsamling 

d. 23 januar 2014

14 stemmeberettigede deltagere mødt

 1. Valg af dirigent:
  Sarah vælges
 2. Valg af referent:
  Sarah vælges
 3. Formandens beretning:
  Der aflægges mundtlig beretning om omkring tiden fra den ekstraordinære generalforsamling til årets udløb. Der tages hul på diskussionen om fremtid for regionen.
 4. Regnskab:
  Kassereren undlod at aflægge regnskab på baggrund af det overtaget materiale
   
 5. Valg af kandidater til bestyrelsen:
  Sarah Lilaa og Peter Friis er på valg
  Rene Madelung, Kamma Vallentin og Robert Vallentin ønsker at trække sig fra bestyrelsen, der skal derfor vælges i alt 5 nye kandidater.
  Valgt uden kampvalg bliver Søs Galsgaard, Peter Friis, begge for en 2 årig periode, Flemming Moch Jørgensen, Anne-Marie Bisgaard og Sarah Sjølin Lilaa for en 1-årig periode 
 6. Valg af revisor
  Robert Vallentin vælges 
 7. Indkomne forslag
  Formanden oplyser der ikke er indkommet nogen forslag 
 8. Evt.
  Bestyrelsen efterlyser forslag til aktiviteter i regionen.
  Der er indkommet tilbud fra Paul Lysholdt om afholdelse af rallyprøve
  Der efterspørges ringtræning og trimmekursus
  Foredrag med dyrlæger, evt. tanddyrlægen eller øjendyrlæge, fodring
  Træningsforedrag
  Skuer i stil med lagkageskuet
  Mentalbeskrivelse
  Sportræning
  Gåture
  Træning
  Spaniel Klubbens prøver 

  Aktiviteter kommer i Spaniel Nyt og på hjemmeside.

 

Manglende adresser til vores nyhedsbrev

Det sted hvor vi tidligere har afsendt vores nyhedsbrev fra er ikke længere aktivt, og vi har derfor mistet vores liste over modtagere af nyhedsbrevet. Derfor har vi nu valgt en ny udbyder, hvor vi ikke risikerer sådanne ting i fremtiden.

Men det betyder, at vi skal bede alle, der tidligere har været tilmeldt vores nyhedsbrev, om at tilmelde sig påny. Det gøres ved at skrive mailadressen i feltet på forsiden. Herefter vil man fremover modtage regionens nyhedsbrev, hvor vi fortæller om nyt og småt fra vores del af Spaniel Klubben.