Generalforsamling i region 2, 2017 referat

Generalforsamling i Spanielklubben, region 2
Lellinge Klubhus, Baneledet 1, 4600 Køge
Torsdag, den 18. januar 2017

Antal fremmødte: 11 medlemmer

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetæller
  4. Formandens beretning
  5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Valg af regionsmedlemmer og suppleanter
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Ad. 1
Peter Friis blev enstemmigt valgt.

Ad. 2
Peter Friis blev enstemmigt valgt.

Ad. 3
Robert Vallentin blev enstemmigt valgt.

Ad. 4
Region 2 har igen haft et år med mange forskellige aktiviteter for familiehunden. Således har der været 4 hold i hvalpemotivation, 2 hold i grunddressur for unghunde og 2 hold i pelspleje. Regionen introducerede agility i 2015 og det har været en stor succes i 2016. Der har endvidere været hundesvømning, rally og den nye og spændende disciplin for hunde: Nosework.

For spanielejere med interesse for jagtdisciplinen har der været vintertræning sammen med region 1.  For spanielejere, der gerne vil deltage i udstillinger og skuer, har regionen afholdt kursus i pelspleje. I Maj afholdt regionen endvidere et lagkageskue, hvor dommer kriterierne ikke fulgte de gængse med bestod i pelspleje, kontakt mellem hund og ejer, bevægelser og temperament. Vi fik rigtig mange positive tilkendegivelser til denne skueform. I forbindelse med skuet blev der afholdt Rally konkurrence med stor tilslutning. Op til kurset havde Paul Lysholdt afholdt et intensivkursus for spaniels og rigtig mange af de der gik op bestod. En endda med maxpoint.

Regionen har i 2016 fokuseret på uddannelse, herunder videreuddannelse af vore trænere, og dette vil fortsætte i 2017.

Regionsbestyrelsen har i 2016 også besluttet at vi fremadrettet vil hylde regionens medlemsjubilarer for deres trofasthed overfor klubben. Det synes vi ærligt talt, de har fortjent. Således havde Kamma Vallentin 25-års jubilæum i 2016, og bestyrelsen takkede hende for hendes altid hjælpsomhed i regionen med en Kay Bojesen hund. Endvidere havde Gerda Inge Petersen også 25-års jubilæum i 2016.

Regionen annoncerede kurset: Apportering til hverdag og fest med instruktørerne, Lena Gunnarson og Elsa Blomster. Desværre måtte kurset aflyses pga. dødsfald i en af instruktørernes familie. Bestyrelsen håber at få kurset gennemført i 2017.

Året sluttede vi af med en gåtur i Hørve, hvor et af regionens medlemmer lagde køkken til efterfølgende hygge. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Ad 5.
Resultat
Regions 2 har for året 2016 opnået et resultat på 12.051kr. mod 15.367kr. i 2015, hvilket er et fald på 22 %.

Kursusindtægterne inkl. direkte kursusomkostninger bidrager med 19.559kr. mod 22.113kr. i 2015 – et fald på 12%.

Med regionens fokus på uddannelse er omkostningerne på samme niveau som sidste år med 6.303kr. i 2016 mod 6.253kr. i 2015.  

Balance

Den samlede balance udgør pr.31.12.2016 43.572kr. mod 42.521kr. pr. 31.12.2015, og udgøres af en egenkapital på 43.572kr. mod 31.521kr. pr. 31.12.2015.

Medlemmer

Med en nettomedlemsafgang på 19 i 2016 er der ved årets udgang i alt 249 medlemmer i region 2.Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad. 6.
Der var ikke modtaget nogen forslag.

Ad. 7
Følgende var på valg til bestyrelsen:

Sarah Sjølin Lilaa
Flemming Moch Jørgensen
Anne-Marie Bisgaard 

Og alle blev enstemmigt genvalgt

Som suppleant blev der valgt
Christine Franck Jørgensen
Charlotte Schütt

Ad. 8
Robert Vallentin blev enstemmigt genvalgt som revisor.
Revision suppleant, ingen

Ad. 9
Anne-Marie ønsker at klubben prøver at stille en familiedag på benene i år.

 

6 februar 2017 , Referent: Peter Friis