Generalforsamling i region 2, 2019 referat

Generalforsamling i Spanielklubben, region 2
DKK, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand
Mandag d. 28. januar 2019

Antal fremmødte: 4 bestyrelsesmedlemmer og 3 klubmedlemmer

Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Martin Press

2. Valg af referent: Christine Franck Jørgensen

3. Valg af stemmetæller: Annelise Dyhl

4. Formandens beretning
Lise fremlagde formandens beretning, som de fremmødte enstemmigt godkendte.
Beretning for året 2018 i Spaniel Klubben Region 2:
I sommer måtte regionen sige farvel til vores formand Peter Friis, der valgte at trække sig på grund af at tidsforbruget vedr. bestyrelsesarbejdet ikke stemte overens med arbejdsliv og familieliv. Dette betød, at vores suppleant Lise Lyholm Sørensen trådte ind i bestyrelsen.
Martin Press valgte desuden at overgive trænerkontaktposten til Lise Lyholm Sørensen også på grund af at tidsforbruget ikke stemte overens med arbejdsliv og familieliv.

Vores trænere har dog ikke ligget på den lade side, og i 2018 har Region 2 udbudt 3 sporhold, 4 hvalpemotivationshold, 5 unghundehold og 2 agilityhold for hvalpe/begyndere.
Derudover har vi udbudt 3 introduktion til NoseWork-hold hos Lorup Hundecenter, og Kamma Vallentin har igen i år været behjælpelig med 3 pelsplejekurser.
Vi var også så heldige at kunne udbyde et foredrag med Irene Jarnved i foråret.

I efteråret valgte vi desuden at prøve kræfter med afholdelse af klubbens første officielle NoseWork-prøve, hvor der kom mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne.

Regionen har også fornøjelsen at kunne ønske tillykke med beståede grundinstruktøruddannelser hos DKK til Martin Press og Lise Lyholm Sørensen samt en bestået sporinstruktøruddannelse hos DKK til Lise Sørensen i løbet af det forgangne år.
Regionen har desuden valgt at støtte Julie Kalbakk Jørgensen som træneraspirant.

Formanden ønsker at takke trænere og bestyrelsen for arbejdet udført i 2018 og ønsker den kommende bestyrelse held og lykke fremover.

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Regnskabet blev fremlagt og enstemmigt godkendt af de fremmødte.
Resultat:
Region 2 har for året 2018 opnået et resultat på 2,995 kr. mod -7.267 kr. i 2017.

Kursusindtægterne inkl. direkte kursusomkostninger bidrager med 16.289 kr. mod 7.411 kr. i 2017.
Med regionens fortsatte fokus på uddannelse er omkostningerne 10.200 kr. i 2018 mod 12.600 kr. i 2017.

Balance:
Den samlede balance udgør pr. 31.12.2018 39.260 kr. mod 41.880 kr. pr. 31.12.2017 og udgøres af en egenkapital på 39.260 kr. mod 36.305 kr. pr. 31.12.2017.

6. Behandling af indkomne forslag: ingen indkomne forslag inden fristen.

7. Valg af regionsmedlemmer og suppleanter:
Wivian Søs Galsgaard har desværre valgt at udtræde af bestyrelsen.
Anna-Marie Bisgaard og Christine Franck Jørgensen modtog genvalg. Der blev ikke valgt suppleanter til bestyrelsen og bestyrelsen fortsætter med 4 medlemmer.

8. Valg af revisor: Robert Vallentin modtog genvalg

9. Eventuelt
Flere medlemmer har ønsket at regionen afholder skue – der efterlyses en skuekontakt i bestyrelsen som kan kontaktes. Der blev givet udtryk for at klubmedlemmer gerne vil stå for selve afholdelsen af skuet.

Fremme træning – specielt hvalpemotivation i den vestlige del af regionen. Så godt som alle aktiviteter er placeret nær København. Medlemmer opfordres til at hjælpe med at finde egnede arealer (beliggenhed/placering/økonomi) i den vestlige del af regionen. Derudover vil regionen fremme uddannelsen af trænere med mulighed for at træne udenfor København. Martin Press har mulighed for at træne i Ringsted-området hvis der kan findes et egnet areal.

Generelt vil bestyrelsen meget gerne fremme aktiviteter overalt i regionen – så byd endelig ind med gode ideer.

28. januar 2018, Referent: Christine Franck Jørgensen

Efter generalforsamlingen blev nedenstående konstituering foretaget:
Formand: Christine Franck Jørgensen
Kasserer/skue- og aktivitetskontakt: Anne-Marie Bisgaard
Næstformand/trænerkontakt: Lise Lyholm Sørensen
Sekretær: Martin Seilidt Press
Webmaster: Peter Friis