Generalforsamling i region 2, 2020 referat

Generalforsamling i Spanielklubben Region 2, 2020

Generalforsamling i Spanielklubben, region 2 
DKK, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand
Mandag d. 27. januar 2019

Antal fremmødte: 4, Lise Sørensen, Christine F. Jørgensen, Ole Darman og Martin Press

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent: Lise Sørensen
 1. Valg af referent: Martin Press
 1. Valg af stemmetæller: Ole Darman 
 1. Formandens beretning ved Christine Franck Jørgensen:

Beretning for året 2019 i Spaniel Klubben Region 2:

Regionens trænere har været meget aktive og i løbet af året har nedenstående kurser været udbudt:

Tricks og hverdagslydighed
Hverdagslydighed
Hvalpe sjov og tricks
Fitness for hund og fører
Hvalpemotivation
Unghundehold
Hvalpeagility
Begynderagility
Empowerment
Sommersporaktivitet
Nosework workshop
Pelspleje

Det er en bred vifte af kurser til hvalpe og familiehunde – kurser som styrker samarbejdet mellem hund og fører. Vi har ikke altid kunne udbyde fx hvalpemotivation på tider og lokationer som har passet alle medlemmer. Men klubbens trænere har taget så mange hold som det har været muligt at gennemføre.

Lise vælger at stoppe som træner i det nye år men vi har gang i uddannelse af nye trænere gennem DKK. Derudover er det stadig vanskeligt med en bedre geografisk dækning af vores store region. Dog er der begyndt et samarbejde med et træningssted i nærheden af Svinninge.

I juni måned blev der afholdt et meget velbesøgt skue arrangeret af Helle Dan og Henrik Larsen – Tusind tak for jeres engagement og hjælp med at stable dette skue på benene.

I september afholdt regionen en uofficiel Nose Work prøve i Smørum. Igen fik vi hjælp med planlægning af arrangementet og bestyrelsen fik erfaring i at afholde prøven.

I juni måned valgte vores kasserer Anne-Marie Bisgaard at udtræde af bestyrelsen – Stor tak for din indsats som kasserer gennem en årrække.

Heldigvis kunne Peter Friis overtales til at indtræde og overtage den tunge post som kasserer – Tak Peter

Formanden ønsker at takke trænere og bestyrelsen for arbejdet udført i 2019

 1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse:

  I kasserer Peter Friis’ fravær gennemgik formand Christine F. Jørgensen regnskabet til godkendelse.
  Det blev det

  Resultat:

  Region 2 har for året 2019 opnået et Årsresultat på 4.650 kr. mod 2.995 kr. i 2018.
  Kursus-, Skue og prøveindtægterne inkl. direkte omkostninger bidrager med 11.046 kr. mod 16.829 kr. i 2018.

  Balance:

  Den samlede balance udgør pr. 31.12.2019 43.909 kr. mod 39.260 kr. pr. 31.12.2018 og udgøres af en egenkapital på 43.909 kr. mod 39.260 kr. pr. 31.12.2018.

 1. Behandling af indkomne forslag Ingen indkomne forslag
 1. Valg af regionsmedlemmer og suppleanter  

Følgende er på valg til bestyrelsen:
Lise Lyholm Sørensen (ønsker genvalg)
Martin Seilidt Press (ønsker genvalg)

Der skal vælges 1-2 bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter til bestyrelsen

Lise har modtaget genvalg, Martin ligeså. Ole Darman er blevet valgt ind som supplent.

Bestyrelsen består nu af:

Formand: Christine F. Jørgensen

Kasserer: Peter Friis

Trænerudvalg: Lise Sørensen

Sekretær: Martin Press

Suppleant: Ole Darman

 1. Valg af revisor

Robert Vallentin modtog genvalg som revisor

 1. Eventuelt:
  Vi har pt. Ikke decideret jagtrelateret træningsmuligheder i regionen, det arbejder vi fortsat på.Ole: Spaniels må gerne deltage i Gordon og Irsk setter apporterings prøve, hertil forlag om land- og vandprøve i regionen.