Generalforsamling

d. 25. januar 2024

Bestyrelsen i Region Hovedstaden og Midtsjælland har hermed fornøjelsen at invitere medlemmerne til generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes

Torsdag den 25/1-2024 kl. 19 i
Dansk Kennel Klubs lokaler på Parkvej 1, 2680 Solrød Strand

Bestyrelsen vil være vært med lidt kage og kaffe/the.
Dagsorden er i henhold til klubbens love, § 14F, stk, 3.
Følgende er på valg til bestyrelsen:

Martin Seilidt Press (ønsker genvalg)
Niels Peter Kloch (ønsker ikke genvalg, bestyrrelsen har en kandidat)
Sarah Sjølin Linaa (ønsker genvalg)

Der skal vælges 1-3 bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter til bestyrelsen og evt. interesserede kan skrive til formand@spk2.dk inden den 18/1-2024 eller møde op på dagen.

Andre forslag til generalforsamlingen skal være os i hænde senest den 18/1-2024 på formand@spk2.dk

Vi håber at se så mange medlemmer som muligt.