Category Archives: Nyheder

Generalforsamling i region 2, 2022 referat

Generalforsamling i Spanielklubben, region Hovedstaden og Midtsjælland
DKK, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand
25/1-22
Antal fremmødte:
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Formandens beretning ved Christine Franck Jørgensen
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse ved Peter Friis
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af regionsmedlemmer og suppleanter

Følgende er på valg til bestyrelsen:
Martin Seilidt Press (ønsker genvalg)
Mette Nielsen (ønsker ikke genvalg)
Lise Sørensen (ønsker genvalg)

Der skal vælges 1-2 bestyrelsesmedlem samt 2 supplanter til bestyrelsen

8. Valg af revisor
9. Eventuelt

 1. 7 Fremmødte
 2.  Martin Press valgt som referent
 3.  Niels Peter Kloch
 4.  Formandens beretning:
  Corona har desværre også i år haft en indflydelse på årets aktiviteter.
  Men vi har alligevel afholdt en del aktiviteter takket være klubbens aktive trænere:
  Hvalpemotivation
  Unghundehold
  Unghundehold – udvidet
  Trimmekursus
  Sporkursus
  En-dags kurser hos Klikker Klog
  Blomsterpigerne
  Svømmedag

  Vi har ikke altid kunne udbyde fx hvalpemotivation på tider og lokationer som har passet alle medlemmer.
  Der har været pres på med mange nye hvalpe i regionen. Men klubbens trænere har taget så mange hold, som det har været muligt at gennemføre.

  Vi har fået uddannet 2 nye trænere og de træner i henholdsvis Tølløse og København. Derudover har regionen også fået 2 erfarne trænere i Skibby. Vi har fået en bedre geografisk dækning af vores store region, idet der vil blive udbudt kurser udenfor Københavns-området.

  Vi modtager rigtig gerne forslag til kurser og arrangementer
  Formanden ønsker at takke trænere og bestyrelsen for arbejdet udført i 2021.

 5. Se nedenfor
 6. Ingen indkomne forslag
 7. Martin Press genvalgt
  Lise Sørensen genvalgt
  Niels Peter Kloch valgt ind
  Sarah Sjølin Lilaa Valgt ind
 8. Robert Valentin ønsker at fortsætte og er valgt som revisor
 9. Markprøve i regionen er et stort ønske

Regnskab for Region Hovedstaden og Midtsjælland
Resultat:
Regionen har for året 2021 opnået et Årsresultat på -31.320 kr. mod 6.073 kr. i 2020.
Kursus-, Skue og prøveindtægterne inkl. direkte omkostninger bidrager med -2.226 kr. (30.580-32.806) mod 18.803 kr. i 2020.
Uddannelse af instruktør og træningsudstyr udgør 21.842 kr. mod 8.200 kr. i 2020.
Balance:
Den samlede balance udgør pr. 31.12.2021 18.662 kr. mod 49.982 kr. pr. 31.12.2020 og udgøres af en egenkapital på 18.662 kr. mod 49.982 kr. pr. 31.12.2020.
Medlemmer:
Vi var d. 12. januar 2022 i Regionen 238 (206) medlemmer, fordelt
Dyrlæger/Gratister 6(12)
Enkeltmedlem 121(104)
Enkeltmedlem (førstegangsmedlem) 17(13)
Hoved-Familiemedlem 6(20)
Hoved-Familiemedlem (førstegangsmedlem) 27(5)
Husstands-Familiemedlem 21(19)
Nyt medlem med hvalpepakke (kode) 36(33)
Ungdomsmedlem 1(0)

Generalforsamling i region 2, 2021 referat

Generalforsamling 2021

Spanielklubben Region 2 indkalder hermed til generalforsamling torsdag d. 28. januar 2021 kl 18.00.

Grundet Covid-19 er denne dag blevet flyttet til 17. april 2021
Generalforsamlingen afholdtes i Herstedhøje, Herstedhøje Allé 1, 2620 Albertslund klokken 14.00

Der blev budt på brunsviger og kaffe og te.

Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent
 2.  Valg af stemmetællere
 3.  Regionsbestyrelsens formand aflægger beretning om regionsbestyrelsens virksomhed
 4. Regionskassereren fremlægger det reviderede regnskab for meddelelse af decharge (ansvarsfrihed)
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af regionsbestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  Peter Friis og Christine Franck Jørgensen er på valg og modtager begge genvalg.
 7. Valg af 1-2 revisorer
 8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skulle  indsendes til regionens formand Christine Franck Jørgensen, senest  14 dage før generalforsamlingen på denne mail formand@spk2.dk

 1. Peter Friis blev valgt til dirigent
 2. Der var ikke behov for stemmetæller, de fremmødte var til at overskue
 3.  Corona har som for alt andet også haft en indflydelse på årets aktiviteter.
  Det har i perioder været umuligt at afholde kurser. Men trods herfor har klubbens aktive trænere alligevel afholdt kurser:
  Hvalpemotivation
  Unghundehold
  Unghundehold – udvidet
  Vi har ikke altid kunne udbyde fx hvalpemotivation på tider og lokationer som har passet alle medlemmer. Der har været pres på med mange nye hvalpe i regionen. Men klubbens trænere har
  taget så mange hold, som det har været muligt at gennemføre.Vi har 2 nye trænere på vej og vi forventer, at de kan starte deres egne kurser i løbet af 2021.

  Derudover får vi også en bedre geografisk dækning af vores store region, idet der vil blive udbudt kurser vest for København

  Formanden ønsker at takke trænere og bestyrelsen for arbejdet udført i 2020

  Klubben ændrer navn til: Spanielklubben region Hovedstaden og Midtsjælland

 4. indsættes
 5. der var ingen indkomne forslag
 6. Peter Friis modtog genvalg og blev valgt ind
  Christine Franck Jørgensen modtog genvalg og blev valgt ind
  Anna Mæng Bonde blev valgt ind i bestyrelsen
  Mette Nielsen blev valgt ind i bestyrelsen
 7. Robert Valentin modtog genvalg og blev valgt som revisor for regionen
 8. Intet under eventuelt

Bestyrelsen vil blive konstitueret ved førstkommende  bestyrelsesmøde.
Pt. er medlemmer af bestyrelsen:
Formand: Christine F. Jørgensen, valgt for to år
Næstformand: Lise Sørensen, på valg 2022
Kasserer. Peter Friis, valgt for to år
Sekretær: Martin Press, på valg 2022
Medlem: Anna Mæng Bonde, valgt for to år
Suppleant: Mette Nielsen, valgt for et år

Generalforsamling i region 2, 2020 referat

Generalforsamling i Spanielklubben Region 2, 2020

Generalforsamling i Spanielklubben, region 2 
DKK, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand
Mandag d. 27. januar 2019

Antal fremmødte: 4, Lise Sørensen, Christine F. Jørgensen, Ole Darman og Martin Press

Dagsorden: 

 1. Valg af dirigent: Lise Sørensen
 1. Valg af referent: Martin Press
 1. Valg af stemmetæller: Ole Darman 
 1. Formandens beretning ved Christine Franck Jørgensen:

Beretning for året 2019 i Spaniel Klubben Region 2:

Regionens trænere har været meget aktive og i løbet af året har nedenstående kurser været udbudt:

Tricks og hverdagslydighed
Hverdagslydighed
Hvalpe sjov og tricks
Fitness for hund og fører
Hvalpemotivation
Unghundehold
Hvalpeagility
Begynderagility
Empowerment
Sommersporaktivitet
Nosework workshop
Pelspleje

Det er en bred vifte af kurser til hvalpe og familiehunde – kurser som styrker samarbejdet mellem hund og fører. Vi har ikke altid kunne udbyde fx hvalpemotivation på tider og lokationer som har passet alle medlemmer. Men klubbens trænere har taget så mange hold som det har været muligt at gennemføre.

Lise vælger at stoppe som træner i det nye år men vi har gang i uddannelse af nye trænere gennem DKK. Derudover er det stadig vanskeligt med en bedre geografisk dækning af vores store region. Dog er der begyndt et samarbejde med et træningssted i nærheden af Svinninge.

I juni måned blev der afholdt et meget velbesøgt skue arrangeret af Helle Dan og Henrik Larsen – Tusind tak for jeres engagement og hjælp med at stable dette skue på benene.

I september afholdt regionen en uofficiel Nose Work prøve i Smørum. Igen fik vi hjælp med planlægning af arrangementet og bestyrelsen fik erfaring i at afholde prøven.

I juni måned valgte vores kasserer Anne-Marie Bisgaard at udtræde af bestyrelsen – Stor tak for din indsats som kasserer gennem en årrække.

Heldigvis kunne Peter Friis overtales til at indtræde og overtage den tunge post som kasserer – Tak Peter

Formanden ønsker at takke trænere og bestyrelsen for arbejdet udført i 2019

 1. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse:

  I kasserer Peter Friis’ fravær gennemgik formand Christine F. Jørgensen regnskabet til godkendelse.
  Det blev det

  Resultat:

  Region 2 har for året 2019 opnået et Årsresultat på 4.650 kr. mod 2.995 kr. i 2018.
  Kursus-, Skue og prøveindtægterne inkl. direkte omkostninger bidrager med 11.046 kr. mod 16.829 kr. i 2018.

  Balance:

  Den samlede balance udgør pr. 31.12.2019 43.909 kr. mod 39.260 kr. pr. 31.12.2018 og udgøres af en egenkapital på 43.909 kr. mod 39.260 kr. pr. 31.12.2018.

 1. Behandling af indkomne forslag Ingen indkomne forslag
 1. Valg af regionsmedlemmer og suppleanter  

Følgende er på valg til bestyrelsen:
Lise Lyholm Sørensen (ønsker genvalg)
Martin Seilidt Press (ønsker genvalg)

Der skal vælges 1-2 bestyrelsesmedlem samt 2 suppleanter til bestyrelsen

Lise har modtaget genvalg, Martin ligeså. Ole Darman er blevet valgt ind som supplent.

Bestyrelsen består nu af:

Formand: Christine F. Jørgensen

Kasserer: Peter Friis

Trænerudvalg: Lise Sørensen

Sekretær: Martin Press

Suppleant: Ole Darman

 1. Valg af revisor

Robert Vallentin modtog genvalg som revisor

 1. Eventuelt:
  Vi har pt. Ikke decideret jagtrelateret træningsmuligheder i regionen, det arbejder vi fortsat på.Ole: Spaniels må gerne deltage i Gordon og Irsk setter apporterings prøve, hertil forlag om land- og vandprøve i regionen.

Generalforsamling i region 2, 2019 referat

Generalforsamling i Spanielklubben, region 2
DKK, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand
Mandag d. 28. januar 2019

Antal fremmødte: 4 bestyrelsesmedlemmer og 3 klubmedlemmer

Dagsorden:
1. Valg af dirigent: Martin Press

2. Valg af referent: Christine Franck Jørgensen

3. Valg af stemmetæller: Annelise Dyhl

4. Formandens beretning
Lise fremlagde formandens beretning, som de fremmødte enstemmigt godkendte.
Beretning for året 2018 i Spaniel Klubben Region 2:
I sommer måtte regionen sige farvel til vores formand Peter Friis, der valgte at trække sig på grund af at tidsforbruget vedr. bestyrelsesarbejdet ikke stemte overens med arbejdsliv og familieliv. Dette betød, at vores suppleant Lise Lyholm Sørensen trådte ind i bestyrelsen.
Martin Press valgte desuden at overgive trænerkontaktposten til Lise Lyholm Sørensen også på grund af at tidsforbruget ikke stemte overens med arbejdsliv og familieliv.

Vores trænere har dog ikke ligget på den lade side, og i 2018 har Region 2 udbudt 3 sporhold, 4 hvalpemotivationshold, 5 unghundehold og 2 agilityhold for hvalpe/begyndere.
Derudover har vi udbudt 3 introduktion til NoseWork-hold hos Lorup Hundecenter, og Kamma Vallentin har igen i år været behjælpelig med 3 pelsplejekurser.
Vi var også så heldige at kunne udbyde et foredrag med Irene Jarnved i foråret.

I efteråret valgte vi desuden at prøve kræfter med afholdelse af klubbens første officielle NoseWork-prøve, hvor der kom mange positive tilbagemeldinger fra deltagerne.

Regionen har også fornøjelsen at kunne ønske tillykke med beståede grundinstruktøruddannelser hos DKK til Martin Press og Lise Lyholm Sørensen samt en bestået sporinstruktøruddannelse hos DKK til Lise Sørensen i løbet af det forgangne år.
Regionen har desuden valgt at støtte Julie Kalbakk Jørgensen som træneraspirant.

Formanden ønsker at takke trænere og bestyrelsen for arbejdet udført i 2018 og ønsker den kommende bestyrelse held og lykke fremover.

5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Regnskabet blev fremlagt og enstemmigt godkendt af de fremmødte.
Resultat:
Region 2 har for året 2018 opnået et resultat på 2,995 kr. mod -7.267 kr. i 2017.

Kursusindtægterne inkl. direkte kursusomkostninger bidrager med 16.289 kr. mod 7.411 kr. i 2017.
Med regionens fortsatte fokus på uddannelse er omkostningerne 10.200 kr. i 2018 mod 12.600 kr. i 2017.

Balance:
Den samlede balance udgør pr. 31.12.2018 39.260 kr. mod 41.880 kr. pr. 31.12.2017 og udgøres af en egenkapital på 39.260 kr. mod 36.305 kr. pr. 31.12.2017.

6. Behandling af indkomne forslag: ingen indkomne forslag inden fristen.

7. Valg af regionsmedlemmer og suppleanter:
Wivian Søs Galsgaard har desværre valgt at udtræde af bestyrelsen.
Anna-Marie Bisgaard og Christine Franck Jørgensen modtog genvalg. Der blev ikke valgt suppleanter til bestyrelsen og bestyrelsen fortsætter med 4 medlemmer.

8. Valg af revisor: Robert Vallentin modtog genvalg

9. Eventuelt
Flere medlemmer har ønsket at regionen afholder skue – der efterlyses en skuekontakt i bestyrelsen som kan kontaktes. Der blev givet udtryk for at klubmedlemmer gerne vil stå for selve afholdelsen af skuet.

Fremme træning – specielt hvalpemotivation i den vestlige del af regionen. Så godt som alle aktiviteter er placeret nær København. Medlemmer opfordres til at hjælpe med at finde egnede arealer (beliggenhed/placering/økonomi) i den vestlige del af regionen. Derudover vil regionen fremme uddannelsen af trænere med mulighed for at træne udenfor København. Martin Press har mulighed for at træne i Ringsted-området hvis der kan findes et egnet areal.

Generelt vil bestyrelsen meget gerne fremme aktiviteter overalt i regionen – så byd endelig ind med gode ideer.

28. januar 2018, Referent: Christine Franck Jørgensen

Efter generalforsamlingen blev nedenstående konstituering foretaget:
Formand: Christine Franck Jørgensen
Kasserer/skue- og aktivitetskontakt: Anne-Marie Bisgaard
Næstformand/trænerkontakt: Lise Lyholm Sørensen
Sekretær: Martin Seilidt Press
Webmaster: Peter Friis

Generalforsamling i region 2, 2018 referat

Generalforsamling i Spanielklubben, region 2
Lellinge Klubhus, Baneledet 1, 4600 Køge
Onsdag, den 17. januar 2018

Antal fremmødte: 8 medlemmer

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetæller
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af regionsmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

Ad. 1 Martin Seilidt Press blev enstemmigt valgt.

Ad. 2 Christine Franck Jørgensen blev enstemmigt valgt.

Ad. 3 Robert Vallentin blev enstemmigt valgt.

Ad. 4 Spaniel klubben Region 2, Formandens beretning.
Det har været et stille år i Regionen og vi har måtte sige farvel til vores formand Sarah Lilaa, som var nødt til at stoppe af personlige grunde. Lidt efter valgte Flemming Jørgensen også at stoppe mest, fordi han ikke havde lyst mere, men også lidt på grund at den barriere, som der er mellem Spaniel klubben og FT-klubben. De vil begge blive savnet for deres viden og deres indsats i klubben.
I slutningen af september overtog Peter Friis, som var næstformand, formandsposten indtil næste valg.
Vi har dog fået etableret nogle forskellige aktiviteter for familiehunden sammen med vores faste træner Theresa Lund og Sara Pontoppidan som også har været udfordret med job og oversvømmelser på træningsbanen. Således blev det til 3 hold i hvalpemotivation, 1 hold i grunddressur for unghunde. Der har endvidere været kurser i agility, hundesvømning, Flyball samt HTM og rally kombi.
Igen i 2017 har der været vintertræning sammen med region 1 og region 3 for spanielejere med interesse for jagtdisciplinen. Tre hold blev slået op, begynder, øvede og udvidet øvede og alle tre hold var godt fyldt ud. 21 hunde var tilmeldt.
For spanielejere, der gerne vil deltage i udstillinger og skuer eller bare blive bedre til at passe deres hund pels, har regionen afholdt kursus i pelspleje. Kamma Vallentin stillede op som vanlig og klar til, at klare selv den mest genstridige pels.
Regionens fokus på uddannelse har betydet, at 2 af klubbens medlemmer Lise Sørensen og Martin Press i 2017 påbegyndte grundinstruktør uddannelsen hos DKK, som afsluttes her i foråret 2018. Vi ser frem til at gøre brug af deres evner.
I 2016 besluttede bestyrelsen, at vi fremadrettet ville hylde regionens medlemsjubilarer for deres trofasthed overfor klubben. Det har dog ikke været muligt i 2017, da vi ikke har haft nogen medlemsjubilarer.
For at se fremad i 2018, så startede vi året op med endnu et pelsplejekursus og igen med Kamma, og dårligt nok får vi afsluttet hvalpemotivation, som startede sidste år i december, før Theresa starter et nyt kursus sammen med et Unghunde/Grunddressur kursus.
Søs Galsgaard vender tilbage til Klubben med et sportræningskursus, som blev overtegnet og Søs fik hurtigt etableret et ekstra kursus til ventelisten. Vi håber på flere kurser i den retning, enten som begynder eller udvidet, da der er stor interesse i spor hos medlemmerne. Måske skyldes det også, at Spaniel Klubben er blevet godkendt til at give sporchampionat for spaniels og hermed kan stambogsfører Dansk sporchampion i Schweiss.
Vi savner trænere og kurser i den vestlige del af vores region. Vi har derfor prøvet sammen med en ekstern træner i Fuglebjerg, nær Slagelse, at slå et Nosework Intro kursus op i marts. Kurset blev udsolgt på under 24 timer, så om det skyldes interessen for kurset eller mangle på træning i området vides ikke endnu. Vi planlægger et lignede kursus i april/maj.
Vi søger med lys og lygte efter trænere i Vestsjælland og håber på hjælp fra vores medlemmer.
Herudover er der igen vintertræning sammen med region Nordsjælland i februar, hvor Region 2 stiller med Flemming Jørgensen og Martin Press som træner.
Nye spændende tiltag vil bl.a. være Hundefoto kursus med Martin Wacherhausen, som vil prøve at lære os amatører at tage gode billeder af vores hunde. Endvidere er et anderledes skue til sommer også i støbeskeen.
Formanden vil gerne takke trænerne og bestyrelsen for deres store arbejde sidste år og håber på et givtigt kommende år.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Ad. 5 Fremlæggelse af regnskab
Resultat
Region 2 har for året 2017 opnået et resultat på -7.267 kr. mod 12.051 kr. i 2016
Kursusindtægterne inkl. direkte kursusomkostninger bidrager med 7.411 kr. mod 19.559 kr. i 2016 – et fald på 62%.
Med regionens fokus på uddannelse er omkostningerne steget til 12.600 kr. i 2017 mod 6.303 kr. i 2016.

Balance
Den samlede balance udgør pr.31.12.2017 41.880 kr. mod 43.572 kr. pr. 31.12.2016, og udgøres af en egenkapital på 36.305 kr. mod 43.572 kr. pr. 31.12.2016.

Medlemmer
Med en nettomedlemsafgang på 13 i 2017 er der ved årets udgang i alt 236 medlemmer i region 2.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad. 6. Der var ikke modtaget nogen forslag.

Ad. 7 Følgende var på valg til bestyrelsen:
Peter Friis – modtog genvalg
Martin Seilidt Press – modtog genvalg
Charlotte Schûtt – modtog ikke genvalg
Wivian Søs Galsgaard – opstillede

Og alle de opstillede blev valgt

Som suppleant blev Lise Lyholm Sørensen valgt

Ad. 8 Robert Vallentin blev enstemmigt genvalgt som revisor. Revision suppleant, ingen

Ad. 9 Eventuelt:
Robert Vallentin spurgte om det var korrekt at man kan stille på markprøve-begynder uden bestået land/vand-prøve. Det blev bekræftet, at det er korrekt.

Der eftersøges egnede træningsarealer evt. en fast træningsplads hvor de forskellige trænere kan have deres udstyr.

Kan tidligere trænere komme til at træne igen efter en pause – eller kræver det en for form brush-up-kursus? – Martin Seilidt undersøger.

Forsøger at genoplive fælles gåture (Oksbjerget, Vestskoven, Geels skov mm)

29. januar 2018, Referent: Christine Franck Jørgensen

Efter generalforsamlingen blev nedenstående konstituering foretaget:
Formand/webmaster: Peter Friis
Kasserer: Anne-Marie Bisgaard
Næstformand: Wivian Søs Galsgaard
Sekretær: Christine Franck Jørgensen
Uddannelseskoordinator: Martin Seilidt Press
Suppleant: Lise Lyholm Sørensen

Generalforsamling i region 2, 2017 referat

Generalforsamling i Spanielklubben, region 2
Lellinge Klubhus, Baneledet 1, 4600 Køge
Torsdag, den 18. januar 2017

Antal fremmødte: 11 medlemmer

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetæller
 4. Formandens beretning
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af regionsmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Ad. 1
Peter Friis blev enstemmigt valgt.

Ad. 2
Peter Friis blev enstemmigt valgt.

Ad. 3
Robert Vallentin blev enstemmigt valgt.

Ad. 4
Region 2 har igen haft et år med mange forskellige aktiviteter for familiehunden. Således har der været 4 hold i hvalpemotivation, 2 hold i grunddressur for unghunde og 2 hold i pelspleje. Regionen introducerede agility i 2015 og det har været en stor succes i 2016. Der har endvidere været hundesvømning, rally og den nye og spændende disciplin for hunde: Nosework.

For spanielejere med interesse for jagtdisciplinen har der været vintertræning sammen med region 1.  For spanielejere, der gerne vil deltage i udstillinger og skuer, har regionen afholdt kursus i pelspleje. I Maj afholdt regionen endvidere et lagkageskue, hvor dommer kriterierne ikke fulgte de gængse med bestod i pelspleje, kontakt mellem hund og ejer, bevægelser og temperament. Vi fik rigtig mange positive tilkendegivelser til denne skueform. I forbindelse med skuet blev der afholdt Rally konkurrence med stor tilslutning. Op til kurset havde Paul Lysholdt afholdt et intensivkursus for spaniels og rigtig mange af de der gik op bestod. En endda med maxpoint.

Regionen har i 2016 fokuseret på uddannelse, herunder videreuddannelse af vore trænere, og dette vil fortsætte i 2017.

Regionsbestyrelsen har i 2016 også besluttet at vi fremadrettet vil hylde regionens medlemsjubilarer for deres trofasthed overfor klubben. Det synes vi ærligt talt, de har fortjent. Således havde Kamma Vallentin 25-års jubilæum i 2016, og bestyrelsen takkede hende for hendes altid hjælpsomhed i regionen med en Kay Bojesen hund. Endvidere havde Gerda Inge Petersen også 25-års jubilæum i 2016.

Regionen annoncerede kurset: Apportering til hverdag og fest med instruktørerne, Lena Gunnarson og Elsa Blomster. Desværre måtte kurset aflyses pga. dødsfald i en af instruktørernes familie. Bestyrelsen håber at få kurset gennemført i 2017.

Året sluttede vi af med en gåtur i Hørve, hvor et af regionens medlemmer lagde køkken til efterfølgende hygge. Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Ad 5.
Resultat
Regions 2 har for året 2016 opnået et resultat på 12.051kr. mod 15.367kr. i 2015, hvilket er et fald på 22 %.

Kursusindtægterne inkl. direkte kursusomkostninger bidrager med 19.559kr. mod 22.113kr. i 2015 – et fald på 12%.

Med regionens fokus på uddannelse er omkostningerne på samme niveau som sidste år med 6.303kr. i 2016 mod 6.253kr. i 2015.  

Balance

Den samlede balance udgør pr.31.12.2016 43.572kr. mod 42.521kr. pr. 31.12.2015, og udgøres af en egenkapital på 43.572kr. mod 31.521kr. pr. 31.12.2015.

Medlemmer

Med en nettomedlemsafgang på 19 i 2016 er der ved årets udgang i alt 249 medlemmer i region 2.Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad. 6.
Der var ikke modtaget nogen forslag.

Ad. 7
Følgende var på valg til bestyrelsen:

Sarah Sjølin Lilaa
Flemming Moch Jørgensen
Anne-Marie Bisgaard 

Og alle blev enstemmigt genvalgt

Som suppleant blev der valgt
Christine Franck Jørgensen
Charlotte Schütt

Ad. 8
Robert Vallentin blev enstemmigt genvalgt som revisor.
Revision suppleant, ingen

Ad. 9
Anne-Marie ønsker at klubben prøver at stille en familiedag på benene i år.

 

6 februar 2017 , Referent: Peter Friis

 

Generalforsamling i region 2, 2016 referat

Generalforsamling i Spanielklubben, region 2
Lellinge Klubhus, Baneledet 1, 4600 Køge
Torsdag, den 27. januar 2016

Antal fremmødte: 7 medlemmer

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af stemmetæller
 4. Formandens beretning
 5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af regionsmedlemmer og suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Ad. 1
Peter Friis blev enstemmigt valgt.

Ad. 2
Peter Friis blev enstemmigt valgt.

Ad. 3
Anette Lintrup blev enstemmigt valgt.

Ad. 4
Region 2 har igen haft et år med mange forskellige aktiviteter for familiehunden. Således har der været 4 hold i hvalpemotivation, 2 hold i hhv. grunddressur og unghunde træning. Regionen har endvidere haft stor succes med hundesvømning, hjernegymnastik og agility, som alle er blevet overtegnet meget hurtigt.

For spanielejere med interesse for jagt disciplinen har der været vintertræning sammen med region 1 og 3 samt spor-, schweiss- og apporteringstræning.  For spanielejere, der gerne vil deltage i udstillinger og skuer, har regionen afholdt kursus i pelspleje samt handlerkursus.

Regionen har i år været mere aktiv på PR siden.  Således har vi bl.a. fået trykt visitkort, som regionens bestyrelse og trænere kan dele ud, når vi møder en spaniel på vores vej. Bestyrelsens medlemmer er nemlig enige om, at en spaniel er en spaniel, uanset herkomst, og er derfor velkommen til alle regionens arrangementer sammen med deres ejere. Det er derfor glædeligt for bestyrelsen, at andre regioner har set os over skuldrene og har taget nogle af vores ideer til sig med succes.

I maj måned ramte den store cockersag Dyrenes Beskyttelse i Roskilde, og bestyrelsens medlemmer var med det samme enige om at yde vores bidrag til hundene og deres nye ejere ved at tilbyde gratis pelsplejekursus og træning af hvalpe eller unghunde i form af et gavekort. Vi har været glade for, at nogle af dem efterfølgende har valgt at være medlem hos os. Endnu gladere har vi været for, at de øvrige sjællandske regioner hoppede med på ideen og udleverede tilsvarende gavekort.  Derfor har alle ejere af en spaniel fra Roskilde internat kunne bruge gavekortet overalt på Sjælland.

Regionen har i 2015 fokuseret på uddannelse, herunder videreuddannelse af vore trænere, og dette vil fortsætte i 2016.

Regionsbestyrelsen har i 2015 også besluttet at vi fremadrettet vil hylde regionens medlemsjubilarer for deres trofasthed overfor klubben. Det synes vi ærligt de har fortjent. Således havde Annemette Nielsen    40-års jubilæum i 2015, og bestyrelsen takkede hende for de mange år med bl.a. en Kay Bojesen hund.

Henover efteråret er kadencen for regionens aktiviteter været lidt mindre end ønsket. Blandt andet havde regionen annonceret et skue, som af forskellige grunde ikke fik afholdt. Regionen fik ikke givet en ordentlig aflysning, det tager formanden 100% på sin kappe.

Bestyrelsen er drevet af frivillig arbejdskraft. Desværre har bestyrelsen i løbet af 2015 måttet sige farvel til Søs Galsgaard og Jeannette Grøn af familiemæssige årsager. De har begge ydet en stor indsats for regionen, som den tilbageværende bestyrelse siger tak for.

Slutteligt vil regionsbestyrelsen også mindes et af vore medlemmer, der er gået bort i årets løb. Michael Stølstrupgaard, der døde i foråret 2015, var i et par år bestyrelsesmedlem i regionen.

Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.

Ad 5.
Resultat
Regions 2 har for året 2015 opnået et resultat på 15.367kr. mod 11.069kr. i 2014, hvilket er en stigning på 39 %.

Kursusindtægterne inkl. direkte kursusomkostninger bidrager med 22.113kr. mod 9.648kr. i 2014 – en stigning på 129%!

Med regionens fokus på uddannelse er omkostningerne hertil steget til 6.253kr. mod 1.025kr. i 2014.

Balance
Den samlede balance udgør pr.31.12.2015 42.521kr. mod 16.154kr. pr. 31.12.2014, og udgøres af en egenkapital på 31.521kr. mod 16.154kr. pr. 31.12.2014 og en beholdning af forudbetalte kursusgebyrer på 11.000kr.

Medlemmer
Med en nettomedlemstilgang på 39 i 2015 er der ved årets udgang i alt 268 medlemmer i region 2.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Ad. 6.
Der var ikke modtaget nogle forslag.

Ad. 7
Følgende var på valg til bestyrelsen:

Peter Friis blev enstemmigt genvalgt

Følgende blev valgt til bestyrelsen

Martin Press
1 suppleant. Christine Franck Jørgensen
2 suppleant. Charlotte Schütt

Ad. 8
Robert Vallentin blev enstemmigt genvalgt som revisor.
Revision suppleant Anette Lintrup

Ad. 9
Anne-Marie indstilles som bestyrelses medlem til hovedbestyrelsen

 1. februar 2016, Referent: Peter Friis

Generalforsamling d. 22. januar 2015

Vi glæder os til at se så mange medlemmer som muligt

d. 22/1-2015 kl 18.30

i Lellinge IFs klubhus, Baneledet 1, 4600 Køge.

Dagsorden i henhold til vedtægterne,

Følgende er på valg til bestyrelsen, Flemming Moch Jørgensen, Anne-Marie Bisgaard og Sarah Sjølin Lilaa. Alle villige til genvalg.

Indkomne forslag sendes til formanden senest 14 dage før generalforsamling, gerne på mailadressen formand@spk2.dk

Gåtur omkring Vallø Slot, 15. juni 2014 kl. 11:00

Vallø Slot

Denne gang skal gåturen være ved Vallø Slot og arealerne omkring. Slottet, som det kendes i dag, har en historie, der strækker sig tilbage til midten af 1500-tallet. Ydermere er slotsparken utrolig smuk med b.la voldgrave, søer og store gamle træer.

Hunden skal være i snor under hele gåturen, men bagefter vil der være mulighed for at komme af med energien i hundeskoven, der ligge tæt ved parkeringspladsen.

Hvornår:           søndag, den 15. juni 2014 kl. 11:00

Sted:                   Slottets østlige parkeringsplads, se kort

Tilmelding:      Mød op